תפריט

blog

 

מס שבח בפרוייקט תמ"א 38


התקשרות בין בעלי דירות לבין יזם לשם ביצוע פרויקט תמ"א 38 היא עסקת מקרקעין לכל דבר ועניין.

התקשרות זו מהווה למעשה עסקת קומבינציה במסגרתה מוכרים הדיירים את זכויות הבנייה ליזם ובתמורה מקבלים שירותי בנייה, בין אם לשם חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה ובניית הרחבות לדירותיהם, ובין אם בדרך של הריסת הבניין ובניית בניין חדש תחתיו.

מרבית ההסכמים לביצוע תמ"א 38 מבוצעים במתכונת של "עסקת נטו".

כלומר, במסגרת ההסכמות בין הצדדים נוטל על עצמו היזם את כל החבויות אשר יחולו בקשר עם העסקה, לרבות החבות בתשלום מס שבח, אשר בעסקה רגילה חל על הבעלים.

לפיכך, בדרך כלל, בעלי הדירות אדישים לחבות זו.

ואולם, ישנם מספר היבטים הנוגעים לסוגיית החבות במס שבח אשר ראוי לבעלים לתת את הדעת לגביהם.

המאמר מסביר את הנושאים הרלוונטיים בנושא מס שבח:
- מכירת הדירה החדשה בפטור ממס שבח.
- מכירת דירה בפטור ממס לאחר חתימת הסכם תמ"א 38
- ערבות בנקאית להבטחת חשיפת מס השבח.

 

לקריאת הכתבה המלאה לחצו כאן

 nafca - branding & web | 2015 © א.ש יזמות | כל הזכויות שמורות