תפריט

qa

שאלה: האם דרושה הסכמה של כל השכנים למימוש תמ"א 38 ?

תשובה: ההסכמה הדרושה לביצוע פרויקט תמ"א 38 משתנה בין תמ"א 38 מסוג חיזוק ובניה לבין תמ"א 38 מסוג הריסה ובניה.

 

תמ"א 38/3 חיזוק ובנייה

על פי חוק, נדרשת הסכמה של 66% (2/3) מבעלי הזכויות בניין למעבר לשלב הכנת התוכניות להגשה לקבלת היתר בנייה למימוש תמ"א 38/3 מסוג חיזוק ובנייה.
לרוב, יזמים ימנעו מלגשת לפרויקט תמ"א שבו אין רוב מלא לפרויקט מאחר ודיירים סרבנים עלולים לגרור ולעכב את הפרויקט חודשים רבים.

במידה ונדרשת בפרויקט התערבות ושינוי בדירות הסרבנים, במיוחד במקרים של תוספת ממ"ד, מרפסות או מעלית, הדבר עלול להוות מכשול במידה ויש דייר המסרב נחרצות לפרויקט.
הסמכות הבלעדית בנוגע לשינויים המתבקשים ברכוש המשותף הוא המפקח על המקרקעין. במידה ואכן ישנו רוב של דיירים המוכנים לממש את זכותם, המפקח על המקרקעין רשאי לאשר את ביצוע פרויקט תמ"א 38 חרף התנגדות שאר הדיירים.

 

תמ"א  38/3  הריסה ובנייה

על פי חוק, נדרשת הסכמה של 80% מבעלי הזכויות בניין למעבר לשלב הכנת התוכניות להגשה לקבלת היתר בנייה למימוש תמ"א 38/3 מסוג הריסה ובניה.

לרוב, יזמים ימנעו מלגשת לפרויקט תמ"א שבו אין רוב מלא מאחר ודיירים סרבנים עלולים לגרור ולעכב את הפרויקט חודשים רבים.
הסמכות הבלעדית בנוגע לשינויים המתבקשים ברכוש המשותף הוא המפקח על המקרקעין. במידה ואכן ישנו רוב של דיירים המוכנים לממש את זכותם, המפקח על המקרקעין רשאי לאשר את ביצוע פרויקט תמ"א 38 חרף התנגדות שאר הדיירים.

 nafca - branding & web | 2015 © א.ש יזמות | כל הזכויות שמורות