תפריט

qa

שאלה: האם האישור לתמ"א 38 ניתן באופן אוטומטי?

תשובה: לא. על מנת למנוע פגיעה ברווחת הדיירים בבניין ובבניינים הסמוכים וכדי לוודא שתוספות הבניה מתאימות לקריטריונים של העירייה ושהפתרון שהוצע עומד בתקן, מימוש זכויות התמ"א 38 כפוף לאישורי הועדה המקומית לתכנון הבניה המוניציפאלית. 
חברת א.ש יזמות תלווה אתכם כדי לסייע בקבלת האישור.

 nafca - branding & web | 2015 © א.ש יזמות | כל הזכויות שמורות