תפריט

qa

שאלה: האם צפויה רעידת אדמה בישראל בשנים הקרובות ?

תשובה: רעידת אדמה חזקה יכולה להתרחש כל רגע. הערכיות סטטיסטיות מצביעות על הסתברות גבוהה שרעידת אדמה תתרחש בתוך חמישים שנה לאורך השבר הסורי אפריקאי העובר לאורך גבולה המזרחי של ישראל.

 nafca - branding & web | 2015 © א.ש יזמות | כל הזכויות שמורות