תפריט

qa

שאלה: מה הוא תיקון 3 בחוק?

תשובה: התיקון השלישי של תמ"א 38 אומר שבאזורים מסוימים מימוש התוכנית מקנה זכויות בנייה לשתיים וחצי קומות נוספות במקום קומה אחת. התיקון מרחיב  סל התמריצים של תוכנית המתאר הארצית 38, וגורם לכך שאזורים נוספים בארץ יהיו רלוונטיים עבור היזמים והקבלנים השונים. אספקט נוסף הוא המיסוי – היזמים/הקבלנים יהיו פטורים ממס שבח על חצי הקומה הנוספת. 

 nafca - branding & web | 2015 © א.ש יזמות | כל הזכויות שמורות