תפריט

qa

שאלה: מה לגבי מבנים שנבנו אחרי 1980 ובכל זאת מעוניינים לבצע חיזוק?

תשובה: מבנים אלו רשאים לבקש מהוועדה המקומית היתר בניה לצורך חיזוק המבנה ללא עריכת תכנית מפורטת מראש, וזכאים לקבל הקלות מסוימות מקווי בניין. אולם, מבנים אלה אינם זכאים לתוספת זכויות הבניה שמעניקה תמ"א 38 כפי שפורטו להלן.

 nafca - branding & web | 2015 © א.ש יזמות | כל הזכויות שמורות