תפריט

tama

עפ"י חוק המקרקעין, בניה ברכוש המשותף דרשה הסכמה של 100% מצד הדיירים. הדרישה הנ"ל הביאה לקיפאון מוחלט שכן בפועל קשה עד בלתי אפשרי לשכנע את כל דיירי הבניין להסכים לביצוע פרויקט של התחדשות עירונית. ניגודי אינטרסים ונקודות השקפה שונות מביאות בד"כ חלק מהדיירים להתנגד ולעכב את ההתקדמות בפרויקט. הסיבות להתנגדויות של הסרבנים הנן רבות ולא תמיד רציונאליות.

כתוצאה מהקיפאון המחוקק חוקק את חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח- 2008 המסדיר את כל סוגיית הרוב הדרוש לצורך בנייה וחיזוק מבנים עפ"י תמ"א 38.
החוק החדש קובע כי על אף הדרישה הכללית בחוק המקרקעין להסכמה של כל בעלי הדירות לביצוע עבודות הבנייה ותוספת דירות ברכוש המשותף, הרי שלצורך בניית תוספת דירות עפ"י התמ"א 38, תספיק הסכמה של כ- 2/3 (66%) מהדיירים בתמ"א 3 מסוג חיזוק ובניה וכ- 4/5 (80%) מהדיירים בתמ"א 3 מסוג הריסה ובניה.
במקרה זה יידרש המפקח על המקרקעין לאשר את החלטת הרוב , בהעדרן של נסיבות חריגות המפקחים מאשרים בד"כ את החלטת הרוב בגלל החשיבות הציבורית הרבה של תחום התמ"א 38.המפקח רשאי אך לא חייב לאשר את החלטת הרוב. 

המפקח על המקרקעין מאפשר לכל דייר סרבן זכות להשמיע את טענותיו נגד ביצוע הפרויקט בנכס שלכם. לאחר שמיעת טענות הצדדים, המפקחת תיתן החלטתה האם לכפות על הדיירים את ביצוע הפרויקט באמצעים משפטיים ולהתנות את ביצוע הפרויקט במילוי תנאים ספציפיים.

החוק החדש מהווה קפיצת מדרגה משמעותית בדרך ליישום תמ"א 38 ומסיר את אחד החסמים המשמעותיים (דיירים סרבנים) שהיו קיימים עד היום.
בשטח, כמעט בכל בניין המעוניין לבצע פרויקט חיזוק במסגרת תמ"א 38 קיימת תופעת "הדייר סרבן".הסיבות לסירובם של דיירים אלו הינם רבות, מקוריות ומגוונות, לרוב בגלל חוסר אמון בחיזוק המבנה וטענות שהבניין חזק ויציב, חשדנות יתר של דיירים, חוסר יכולות להגיע להסמכה בין הדיירים וסירובים של דיירים לפרויקט כל עוד לא נבחר היזם מטעמם.
בפסקי דין שניתנו לאחרונה על ידי המפקחת על הבתים המשותפים, נקבע כי דייר המסרב לביצוע פרויקט תמ"א 38 מסיבות לא מבוססות ,אינו יכול למנוע את התקדמות הפרויקט. במקרים אלו מינתה המפקחת עורך דין שיחתום בשם הדיירים הסרבנים על המסמכים הדרושים לביצוע עבודות הבנייה, אותו עורך דין רשאי לתבוע מהדיירים את הוצאות המשפט. (להרחבה בנושא הדייר הסרבן לחץ כאן)

ההסכמה הדרושה לביצוע פרויקט תמ"א 38 משתנה בין
תמ"א 38 מסוג חיזוק ובניה לבין תמ"א 38 מסוג הריסה ובניה.

 nafca - branding & web | 2015 © א.ש יזמות | כל הזכויות שמורות