תפריט

tama

פרויקט תמ"א 38 הינו מורכב מבחינות רבות, הקשיים והאתגרים הינם רבים ומגוונים, מעבר למורכבות הרבה שבבניה בפועל ישנם אתגרים רבים העומדים בפני החברה המבצעת והדיירים עצמם.

החסם העיקרי לאי ביצוע פרויקטים הוא חוסר היכולת להגיע להסכמות בין דיירי הבניין והמדיניות האזורית השונה בין הרשויות השונות (לחצו כאן להרחבה בנושא).

לאחר הסכמת הדיירים ישנם קשיים רבים בתכנון ומימון הפרויקט (לחצו כאן להרחבה בנושא), חשוב לוודא כי החברה איתם אתם מתקשרים היא בעלת החוסן הכלכלי הדרוש להשלמת הפרויקט והידע והניסיון לביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית.

חשוב להבין כי לחלק גדול מהרשויות המקומיות מדיניות שונה לקבלת היתר בניה לביצוע פרויקטים מתוקף תמ"א 38. הדרישות, הזכויות והקלות הבניה בין כל רשות לרשות הן שונות ולכל אחת מהרשויות השונות יש מסמך מדיניות שונה המכיל את כל תנאי הסף, המגבלות והסייגים שדורשת הרשות המקומית בכדי לאשר קבלת היתרי בניה לביצוע פרויקטים מתוקף התמ"א 38

 nafca - branding & web | 2015 © א.ש יזמות | כל הזכויות שמורות