תפריט

tama

 • עקרונות התקשרות
 • פרויקט תמ"א 38 יתבצע ללא עלות כלשהי מצד בעלי הדירות

 • פרויקט תמ"א 38 יתבצע ללא סיכון לבעלי הדירות. הדיירים יקבלו בטחונות מתאימים במסגרת ההתקשרות עם החברה

 • טיפול ופיקוח אישי ע"י רכז הפרויקט - החברה תעמיד רכז פרויקט לנוחות ולעזר דיירי הבניין ורוכשי הדירות

 • שיתוף הדיירים בתכנון- החברה תפעל בשיתוף מלא עם נציגות הבניין ורוכשי הדירות משלב הבדיקה הראשונית ועד לטופס 4 ו/או תעודת אכלוס

 • עיצוב פנים שטחים ציבוריים ולובי הבניין- יעוצב ע"י אדריכל / מעצב פנים כראוי לבניין בעל סטנדרט בנייה וגמר יוקרתיים

 • תשלום שכרו של עורך דין המייצג את דיירי הבניין, כמקובל ולפי אישור החברה

 • תשלום שכרו של מפקח בנייה חיצוני מטעם דיירי הבניין, כמקובל ולפי אישור החברה

 • תשלום היטלי השבחה ומס רכישה, אם יחולו. בנוסף, תשלום אגרות הבנייה

 • תשלום מס שבח, אם יחול

 • פוליסת ביטוח- היזם יוציא פוליסת אחריות קבלנים וסיכוני צד ג' לטובת הפרויקט

 • אחריות ביצוע בהתאם לחוק מכר דירות, ביצוע בדיקות ותיקונים על פי הצורך במהלך שנת בדק ולאחריה

 • תינתן לדיירים אפשרות לרכוש דירה נוספת בפרויקט, בהנחה של 6% מהמחירון

ביצוע של תמ"א 38 משתנה מפרויקט לפרויקט בהתאם לנסיבות ,ההיתרים השונים,היזמים ותיקוני התמ"א השונים 
אתם מוזמנים לבחון את ההצעות שלנו למימוש תמ"א 38 בניינכם 

 nafca - branding & web | 2015 © א.ש יזמות | כל הזכויות שמורות