תפריט

tama

חברת א.ש יזמות נוטלת על עצמה את מלוא האחריות והוצאות הפרויקט

חברת א.ש יזמות מתחייבת לבצע את הפרויקט בעצמה וללא כל עלות כספית לבעלי הדירות בבניין.
עם תחילת הבנייה מתחייבת החברה להעביר לבעלי הדירות ערבות בנקאית לביצוע הפרוייקט, ערבות זו תעמוד לזכות הדיירים עד לסיום הפרויקט, הכל בכפוף להוראות ההסכם המחייב שייחתם עם החברה.

חברת א.ש יזמות  נוטלת על עצמה את מלוא האחריות וההוצאות הנלוות לפרויקט:

 

 nafca - branding & web | 2015 © א.ש יזמות | כל הזכויות שמורות